Yamaha Motor

ค้นพบ 1 บทความ
Ken - 27/06 - 19:02

สปอร์ตและนวัตกรรม ความโดดเด่นของ Yamaha Motor ที่เดินหน้าตามปรัชญา “Kando”

Yamaha Motor ได้มีการปรับภาพลักษณ์ของประมวลตราสินค้าเมื่อราว 3 ปีก่อนเพื่อสร้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Yamaha ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและถูกนำไปใช้งานได้กว้างขึ้น ตราสัญลักษณ์ของยามาฮ่าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการขายถูกปรับใหม่ให้กว้างขึ้นและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของค่ายมากยิ่งขึ้นเพราะสินค้าของยามาฮ่าเองนั้นมีมากมาย จากเครื่องมือการขายถูกปรับให้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิต

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้