Home Tags Nissan

Tag: Nissan

นิสสัน (Nissan) ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2476 ในนามว่า จิโดชะเซโซ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ โยโกฮามา ญี่ปุ่น โดยผลิตรถที่มียี่ห้อว่า นิสสัน (ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว)

ในปีถัดมา ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น นิสสันมอเตอร์ จำกัด ก่อตั้งโดย โยชิซุเกะ ไอกาวา ซึ่งได้ผลิตรถบรรทุก เครื่องบิน และเครื่องยนต์ แก่ทหารญี่ปุ่นในยุคสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2509 เป็นปีที่นิสสันได้รวมกิจการกับ พรินซ์ มอเตอร์ คอร์ป ของประเทศญี่ปุ่น และได้ผลิตรถยนต์อย่างจริงจัง

รถสองรุ่นแรกหลังจากรวมกิจการของพรินซ์มอเตอร์ คือ นิสสัน สกายไลน์ และ นิสสัน กลอเรีย และในช่วงยุค 80 ปลาย นิสสันได้จัดตั้งยี่ห้อรถใหม่ในสหรัฐอเมริกา ในนาม อินฟินิที

ในยุค 80 กลางๆ นิสสันได้เปิดโรงงานที่ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตรถบรรทุก ต่อมาได้ไปเปิดโรงงานที่ อังกฤษ และ ออสเตรเลีย

นิสสันได้ยึดสโลแกนการที่ยึดหลักการบริการลูกค้า ซึ่งใช้ทั่วโลก นั่นคือ You come first. Feel The Beat. และ Life Together และในปัจจุบันได้ใช้สโลแกนใหม่คือ SHIFT_เดิมคือSHIFT_the futureและSHIFT_the way you move

นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังมีการสร้างภาพลักษณ์ของนิสสันให้เป็นแบรนด์ที่ผู้คนรู้จักมากขึ้น โดยใช้แนวคิดเดิมคือ SHIFT_ และปัจจุบันได้ใช้สโลแกนว่า Innovation that excites

และในอนาคต นิสสันมีแผนจะย้ายสำนักงานใหญ่ จากปัจจุบันที่อยู่ในกรุงโตเกียว โดยแผนการย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในเมือง โยโกฮามา ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการลดการจ่ายภาษี หากตั้งสำนักงานนอกกรุงโตเกียว