Nissan IMx Kuro

ค้นพบ 1 บทความ
Man - 26/03 - 17:35

Nissan ตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก 1 ล้านคันภายในปี 2022

ภายใต้แผนงาน Nissan M.O.V.E. to 2022 ที่ทางนิสสันได้วางแผนการสำหรับการขึ้นเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าขยับยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกที่ 1 ล้านคัน ภายในปี 2022 รวมไปถึงการค้นคว้าพัฒนาระบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยในตัวแผนงานนั้นมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องผ่าน 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้า ,ระบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และการขนส่งรูปแบบใหม่ อาทิเช่น การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่อีก....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้