lalamove

ค้นพบ 1 บทความ
Ken - 22/11 - 19:23

Krungsri x LALAMOVE เพิ่มโอกาสให้เครือข่ายผู้ขับขี่ ไม่ต้องทำงานประจำก็ขอสินเชื่อได้

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และ กรุงศรี ออโต้ จับมือลาล่ามูฟ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเป็ฯการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับเครื่อข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ของลาล่ามูฟในประเทศไทย ฐากร ปิยพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยว่า การร่วมมือกับลาล่ามูฟเป็นมิติใหม่ในการให้บริการทางการเงิน ปรับวิธีอนุมัติสินเชื่อจากการดูเอกสารทางการเงินอย่างเดียวมาใช้ข้อมูลประกอบพิจารณาสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หลายครั้งที่คนไม่มีหลักฐานการหมุนเวียนเงินที่ดีพออยู่ในบัญชีเนื่องจากเลือกเก็บเงินด้วยเงินสดทำให้พลาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินไปแต่ด้วยความร่วมมือกับลาล่ามูฟทำให้กรุงศรีฯ เข้าถึงข้อมูลบางส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในอนาคตได้ ชานนท์ กล้าหาญ....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้