IIHS

ค้นพบ 1 บทความ
SK - 17/08 - 07:30

ผู้เชี่ยวชาญชี้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ยังไม่มีความปลอดภัยมากเพียงพอ

สถาบันความปลอดภัยบนถนนหลวง (IIHS) ชี้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ยังไม่มีความปลอดภัยมากเพียงพอ พร้อมเตรียมกำหนดมาตรฐานการทดสอบอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน เทคโนโลยีขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ 2 หรือ Level 2 ที่ติดตั้งในรถระดับพรีเมียมอย่าง Tesla, Mercedes-Benz, BMW และ Volvo ช่วยให้ตัวรถสามารถเร่ง เบรก และเลี้ยวไปตามทางได้เองแต่ยังต้องมีผู้ขับขี่คอยควบคุมสถานการณ์....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้