Honda Bigbike Trackday

ค้นพบ 1 บทความ
Keng Zaza - 16/05 - 18:22

7 ข้อควรรู้ มือใหม่ว้อนท์ Track day ต้องทำอย่างไร มาดูกัน

กิจกรรม “Track day” หรือกิจกรรมรวมตัวกันมาขี่รถทางเรียบในสนามแข่งขัน ซึ่งในประเทศไทยมีผู้จัดงาน Track day หลักๆ อยู่ไม่กี่งาน เช่น Pirelli Track day  หรือ Honda Bigbike Track day อาจมีรายละเอียดการจัดงานที่คล้ายหรือต่างกันบ้าง....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้