Helmet

ค้นพบ 1 บทความ
Ken - 08/10 - 16:42

หมวกกันน็อคติดแอร์ Feher ACH-1 ของดีที่บ้านไทยควรมีขาย

Feher Helmet หวังจะนำระบบปรับอากาศหรือแอร์ฯ มาไว้ในหมวกกันน็อคด้วยการนำคอนเซปต์ที่ไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมหมวกกันน็อคกล้าทำ แต่ด้วยทักษะและเทคโนโลยีทำให้พวกเขาสร้าง Feher ACH-1 ขึ้นมา หน่วยทำความเย็นมีขนาดเล็กมากโดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนอากาศร้อนให้เป็นอากาศเย็นและผลักอากาศเย็นเหล่านั้นเข้าสู่ภายในหมวกกันน็อค ส่วนหัวของร่างกายมนุษย์เรานั้นทำหน้าที่ในการระบายความร้อนออกจากร่างกายถึงราว 7 – 10% จากระบบระบายความร้อนของร่างกายทั้งหมด ดังนั้นนอกจากทำให้หัวเรารู้สึกสบายแล้วยังน่าจะช่วยคลายร้อนในการขับขี่ระหว่างวันอีกด้วย   ระบบการจ่ายไฟของระบบทำความเย็นในหมวกกันน็อคนั้นเลือกได้ทั้งการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่หรือทำการพ่วงระบบไฟเข้ากับแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ โดยตัวหมวกกันน็อคจะมีน้ำหนักราว 1.45 –....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้