Helmet

ค้นพบ 1 บทความ
Ken - 08/10 - 16:42

หมวกกันน็อคติดแอร์ Feher ACH-1 ของดีที่บ้านไทยควรมีขาย

Feher Helmet หวังจะนำระบบปรับอากาศหรือแอร์ฯ มาไว้ในหมวกกันน็อคด้วยการนำคอนเซปต์ที่ไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมหมวกกันน็อคกล้าทำ แต่ด้วยทักษะและเทคโนโลยีทำให้พวกเขาสร้าง Feher ACH-1 ขึ้นมา หน่วยทำความเย็นมีขนาดเล็กมากโดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนอากาศร้อนให้เป็นอากาศเย็นและผลักอากาศเย็นเหล่านั้นเข้าสู่ภายในหมวกกันน็อค

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้