EyeSight

ค้นพบ 1 บทความ
Cokey - 04/08 - 21:08

ลองใช้ EyeSight ระบบช่วยเหลือการขับขี่ใน New Subaru Forester ค่าตัว 1.45 ล้านบาท

ลองใช้จริง EyeSight เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ใน New Subaru Forester รุ่นใหม่ค่าตัว 1.45 ล้านบาท คุ้มค่าไหมที่ต้องเพิ่มมาอีก 7 หมื่นบาท กับระบบนี้ ต้องเกริ่นสักเล็กน้อยกันก่อนจะเข้าเรื่อง เกี่ยวกับรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่จากค่ายดาวลูกไก่อย่าง New Subaru Forester กับโฉมใหม่ที่ดีกว่ารุ่นก่อนในทุกด้าน!....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้