DeNa

ค้นพบ 1 บทความ
GolF - 27/02 - 07:00

Nissan ทดลองให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับในประเทศญี่ปุ่น

Nissan Motor ประกาศความร่วมมือกับ DeNA ในการทดสอบการให้บริการแท็กซี่อัตโนมัติที่เรียกว่าอีซี่ ไรด์ ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนาร่วมกันของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ในบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น อีซี่ ไรด์ คือบริการขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ซึ่งในการทดสอบก่อนหน้านี้ในเขตมินาโตมิไร ในเมืองโยโกฮาม่า....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้