CHARGE

ค้นพบ 1 บทความ
Cokey - 16/11 - 07:48

Ford ซุ่มพัฒนา CHARGE มัสเซิลคาร์พลังไฟฟ้า สมรรถนะสูง ที่สามารถทำ 0-100 ได้ภายใน 3.1 วินาที

Ford เปิดเผยโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ โดยใช้ตัวถัง Ford Mustang ยุค 60 มาปรับเป็นพลังไฟฟ้าล้วนหรือ EV ในนาม CHARGE กับสมรรถนะที่ไม่ธรรมดา สามารถทำ 0-100 ได้ภายใน 3.1 วินาที เท่านั้น ถือว่าเป็นเทรนการพัฒนารถยนต์ในยุคนี้จริงๆ....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้