BMW Group

ค้นพบ 2 บทความ
SK - 12/10 - 16:00

BMW Group ประกาศแผนเพิ่มหุ้นรวบอำนาจบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน

BMW Group กำลังจะเป็นบริษัทรถยนต์ระดับโลกรายแรกที่ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจบริหารบริษัทร่วมทุนในประเทศจีนทั้งหมด หลังประกาศแผนเพิ่มหุ้นจาก 50% เป็น 75% ปัจจุบัน บริษัทร่วมทุน BMW-Brilliance เกิดจากการร่วมทุนก่อตั้งระหว่าง BMW และบริษัทท้องถิ่นในประเทศจีนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 50-50 ถ้าค่ายรถยักษ์เยอรมันทำตามแผนการเพิ่มหุ้นจำนวนดังกล่าวก็จะทำให้ได้ถือหุ้นใหญ่และมีสิทธิอำนาจบริหารงานได้ทั้งหมด แผนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลจีนผ่อนปรนกฎหมายการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ เพื่อกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมในระยะยาว โรงงานประกอบรถยนต์ของ BMW....

GolF - 03/04 - 10:00

BMW Group จับมือ Daimler AG ให้บริการด้านการขนส่ง

บริษัทใหม่ที่เป็นการร่วมทุนกันคนละครึ่งของ BMW Group และ Daimler AG จะให้บริการด้านการขนส่งใน 5 บริการหลัก เพื่อร่วมกันสร้างโครงข่ายการให้บริการด้านการขนส่งขนาดใหญ่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจของทั้ง 2 ค่ายแต่อย่างใด รายงานข่าวระบุว่าการร่วมมือในครั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าของพวกเขาสามารถใช้บริการทั้งหมดได้จากที่เดียว ซึ่งข้อตกลงในครั้งนี้ คือการควบรวมแผนกที่เรียกว่า Mobility Service....

ค้นพบ 2 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้