Benz Patent Motorwagen

ค้นพบ 1 บทความ
SK - 27/06 - 07:30

สนไหม? เป็นเจ้าของรถคันแรกๆ ในโลก Benz Patent Motorwagen ได้แล้ววันนี้

Mercedes-Benz ประกาศจำหน่าย Benz Patent Motorwagen รถยนต์ที่ว่ากันว่าเป็นคันแรกๆ ในโลกที่ผลิตขึ้นตั้งแต่กว่าศตวรรษที่แล้ว แต่ไม่ใช่โมเดลออริจินอล หากเป็นรถรุ่นจำลองขึ้นมาที่ใช้งานได้จริง 1886 Benz Patent Motorwagen นับเป็นรถยนต์คันแรกๆ ในโลกที่ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 1886 หรือกว่า....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้