Audi Vorsprung 2025

ค้นพบ 1 บทความ
Man - 10/05 - 14:14

Audi ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 8 แสนคันภายใน 7 ปี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2018 ทาง Audi ได้ประกาศถึงการปรับตัวครั้งใหญ่ของค่ายสี่ห่วง ภายใต้แผนกลยุทธ์ “Audi.Vorsprung.2025” ทั้งการวางแผนเปิดตัวโปรดักส์ใหม่ทุกๆ 3 อาทิตย์ การเปิดตลาดรถยนต์ในกลุ่มเซกเมนต์ใหม่ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ การปรับผังโครงสร้างองค์กร รวมไปถึงการตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ 8 แสนคัน ภายในปี 2025 โดย....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้