Home Tags 400 แรงม้า

Tag: 400 แรงม้า

400 เเรงม้า คือ ขออธิบายง่ายๆครับ มันคือกำลังของรถครับ โดยเทียบกับม้านั่นเอง ถ้าแรงม้ามากๆก็จะมีแรงมากนะครับ
แต่ผมขอแยกเรื่องแรงกับเร็วนะครับ สำหรับผมมันไม่เหมือนกันครับ รถที่เร็วที่สุดในโลกอาจจะไม่ต้องมีแรงม้ามากที่สุดในโลก
และรถที่แรงม้ามากที่สุดก็อาจจะไม่เร็วที่สุดเหมือนกัน แต่ถ้าเรามีแรงม้ามากๆเราจะทำความเร็วได้เร็วกว่า

อธิบายคือ รถบ้านที่เราๆใช้กันมีแรงม้าประมาณ 100 แรงม้า ถ้าจะเร่งความเร็วจาก 0 ถึง 100 อาจจะต้อง
ใช้เวลา 20 วินาที แต่ถ้าพวกรถแข่งในสนาม มีแรงม้าประมาณ 400 แรงม้า อาจจะใช้เวลาแค่ 10 วินาที
ในการทำความเร็วจาก 0 ถึง 100

นอกจากจะเกี่ยวข้องกับอัตราเร่งแล้ว แรงม้ายังมีผลกับน้ำหนักบรรทุกด้วยครับ ง่ายๆก็คือถ้าแรงม้าเยอะก็จะ
สามารถลากน้ำหนักได้เยอะตามไปด้วย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ cc
cc มันคือปริมาตรความจุของกระบอกสูบของเครืองยนต์ เช่น รถยนต์ขนาด 1,600 cc หรือ 1.6 (ลิตร) แล้วแต่จะเรียก
ก็หมายความว่า ปริมาตรรวมของกระบอกสูบมีความจุเท่ากับ 1,600 cc หรือ 1.6 ลิตร ถ้ารถคันนี้มี 4 ลูกสูบ แสดงว่า
กระบอกสูบแต่ละกระบอกจะมีความจุ 400 cc

ความจุกระบอกสูบจะมีผลกับแรงม้า เนื่องจากแรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เกิดจากการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงใน
กระบอกสูบ แต่มันก็บอกลำบากว่าเครื่องยนต์ 1,600 cc จะมีแรงม้ามากกว่าเครื่อง 1,800 cc นะครับ เพราะมันขึ้น
กับหลายปัจจัย เช่นช่วงชักของลูกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ การออกแบบผิวหน้าของลูกสูบ อัตราการ
ผสมและฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งหมดนี้อยากให้แยกออกจากกันให้ได้ครับ แรงม้า cc ความเร็ว มันเกี่ยวกันแต่ไม่สามารถเอามาบอกได้ทุกอย่าง
ขึ้นกับว่าเราต้องการรู้เรื่องไหนครับ