2000GT

ค้นพบ 1 บทความ
Cokey - 24/09 - 08:49

ชมภาพการออกแบบ New Toyota 2000GT ว่าที่รถสมรรถนะสูง ที่เหนือกว่า Supra

ชมภาพออกแบบ New Toyota 2000GT ว่าที่รถสมรรถนะสูง ที่พัฒนามาตอบโจทย์รถยนต์ในกลุ่ม Supercar ซึ่งจะมีสมรรถนะเหนือกว่าซีรีส์ในตำนานอย่าง Supra แฟน Toyota เตรียมเฮ หลังจากมีการปล่อยภาพการออกแบบรถยนต์ซีรีส์ใหม่ของค่าย ซึ่งรุ่นนี้เน้นย้ำกันมาว่าเป็นรุ่นสมรรถนะสูงที่จะเหนือกว่าซีรีส์ในตำนานอย่าง Toyota Supra เสียอีก โดยการนำกลับมาพัฒนาใหม่อีกครั้งกับรุ่น 2000GT....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้