16 เส้นทาง

ค้นพบ 1 บทความ
Monster - 18/04 - 17:39

ปิดถนน 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. 19 เม.ย. 62

ประกาศปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 16 เส้นทางปิดการจราจรมีดังนี้1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)2) ถนนตะนาว....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้