ขึ้นราคาแท็กซี่

ค้นพบ 1 บทความ
Ken - 04/05 - 15:31

เสนอ ขึ้นค่าแท็กซี่ เริ่มต้นที่ 40 บาท ยิ่งรถติดไม่ขยับนานค่าโดยสารยิ่งบานกว่าเดิม

TDRI หรือ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้มีข้อเสนอในการปรับปรุงแท็กซี่ด้วยการ ขึ้นค่าแท็กซี่ เริ่มที่ต้น 40 บาทตั้งแต่กดมิตเตอร์เพื่อลดการปฏิเสธลูกค้า ปัญหาเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสรเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งยากที่จะแก้ไข แม้จะมีระบบบริการอื่นๆ มาแต่ก็ไม่มีการจัดการที่ชัดเจนจากภาครัฐฯ และยังโดนกีดดันโดยผู้ขับแท็กซี่เดิมด้วย วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือปรับราคามิตเตอร์เริ่มต้นจากเดิม 35 บาท เป็น 40 บาทเช่นเดียวกับแท็กซี่ในเขตต่างจังหวัดที่มีประกาศราชกิจจาฯ ประกาศเมื่อวันที่ 2....

ค้นพบ 1 บทความ
end-post

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ บางทีคุณอาจจะสนใจบทความเหล่านี้