รายละเอียดรุ่น %e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%b4