Toyota Daihatsu Engineering Manufacturing นำระบบการผลิตสร้างประโยชน์ต่อสังคม

Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing จัดตั้ง “ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจการทางสังคม” นำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) สร้างประโยชน์ต่อสังคม

Toyota Daihatsu Engineering

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing: TDEM) สำนักงานระดับภูมิภาคของโตโยต้าในเอเชีย ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม การผลิต และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดตัว “ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม” 

วัตถุประสงค์ของศูนย์แห่งนี้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (Toyota Production System: TPS) อันเป็นจุดแข็งหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าและได้รับการยอมรับทั่วโลก

Toyota Daihatsu Engineering

ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม (Toyota Social Support Center: TSSC) ไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรที่โตโยต้าเข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของระบบ TPS เพื่อให้องค์กรนั้นๆ สามารถระบุและแสดงให้เห็นถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง อันเป็นแนวคิดหลักของระบบ TPS 

Toyota Daihatsu Engineering

โครงการแรกที่ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมได้เข้าไปร่วมตั้งแต่มิถุนายนปี 2563 คือ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายลดระยะเวลารอคอยให้กับคนไข้บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างโรงพยาบาลบางบ่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจัดยาตามใบสั่งของแพทย์ และตามหลักการ Just In Time หรือการส่งมอบแบบทันเวลาพอดี 

ผลลัพธ์การโครงการดังกล่าวระยะเวลาเฉลี่ยที่คนไข้ต้องรอคอยเพื่อรับยาลดลงจาก 75 นาที เหลือเพียง 30 นาที (หรือเท่ากับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 60%) ช่วยลดเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลและเพิ่มความอุ่นใจให้กับคนไข้ได้ในอีกทางหนึ่ง  

Toyota Daihatsu Engineering

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ศูนย์โตโยต้าฯ ได้ต่อยอดขยายโครงการดังกล่าว ด้วยการเริ่มต้นความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยเริ่มศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลับหน้าหลัก Autostation.com

แท็กยอดนิยม

Ken
Ken
ชอบเดินทางไกล ไม่ชอบผู้คนพลุกพล่าน มาทำงานด้วยรถไฟ ฉึกกะฉึกกะฉึก ปู๊ป ปู๊ปปป ป!!

วีดิโอ