Shell มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุปาบึก

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของคลังน้ำมันเชลล์ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันเชลล์บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานีและคลังน้ำมันเชลล์สิงหนคร จ.สงขลา และพร้อมนำจ่ายให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้าธุรกิจ ผ่านสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 150 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 14
จังหวัดในเขตภาคใต้

บริษัทได้มีการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของสถานีบริการในการรับมือกับพายุปาบึก โดยเฉพาะในจุดสำคัญ อาทิ

1.การตรวจสอบและดำเนินการป้องกันน้ำไหลปนลงในถังน้ำมัน
2.การตรวจสอบและการป้องกันระบบไฟฟ้ารั่ว
3.มาตรการป้องกันอุปกรณ์ตู้จ่ายให้พ้นจากภาวะน้ำท่วม
4.การป้องกันน้ำไหลและท่วมเข้าสู่อาคารหรือสถานีบริการ
5.การป้องกันอันตรายจากต้นไม้ล้มทับคน รถยนต์และสิ่งของ

แท็กยอดนิยม

Ken
Ken
ชอบเดินทางไกล ไม่ชอบผู้คนพลุกพล่าน มาทำงานด้วยรถไฟ ฉึกกะฉึกกะฉึก ปู๊ป ปู๊ปปป ป!!

วีดิโอ