ลามิน่า ดันตลาดฟิล์มกรองแสง สินค้าและบริการสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ อัดแคมเปญในงาน Motor Expo ครั้งที่ 37

ลามิน่า ดันตลาดฟิล์มกรองแสง สินค้าและบริการสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ เดินหน้าอัดแคมเปญในงานมหกรรมยานยนต์ หรือ Motor Expo ครั้งที่ 37

นางสวจันทร์นภ สยสมร ประธนเจ้หน้ที่บริหร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้และจัดจำหน่ยฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอรลมิน่ ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์ม อิงค์ มตรฐนไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสต์แมน เคมิคัล จกสหรัฐอเมริก และอุปกรณ์บรรทุกสัมภระธูเล่ จกประเทศสวีเดน

รวมไปถึงฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้นนอกรถคุณภพสูงเบรย์ และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษรถยนต์ครบวงจร แอลลักซ์ จกสหรัฐอเมริก แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่ ตลดรถยนต์ที่หดตัวน้อยกว่ดกรณ์ และมีกรฟื้นตัวอย่งรวดเร็วในปีนี้ ทำให้ตลดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียม มีกรฟื้นตัวตมตลดรถยนต์อย่งรวดเร็วเช่นกัน

ทั้งนี้ ตลดรถยนต์ในประเทศไทยที่มีกรหดตัวอย่งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่นม ได้เริ่มฟื้นตัวอย่งต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเรื่อยมจนสรถเห็นชัดเจนในไตรมส 3 ทำให้มีกรประเมินว่อุตสหกรรมยนยนต์ในปีนี้จะหดตัวเพียง 25 % หรือมียอดจำหน่ยรถยนต์รวมทั้งหมดรว 7.5-7.6 แสนคัน จกก่อนหน้ที่คดกรณ์ว่จะหดตัว 30 – 35 % นอกจกนี้

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทำให้ผู้บริโภคมีควมต้องกรในกรเลือกสินค้และบริกรที่สนับสนุนกรเว้นระยะห่งทงสังคม เพื่อให้เกิดควมปลอดภัยและควมสะดวกสบยในกรใช้ชีวิตมกที่สุด ทำให้ตลดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมก็มีกรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตมกรเติบโตของอุตสหกรรมยนยนต์ในประเทศไทยเช่นกัน

“ที่ผ่นม ลมิน่ได้นำสินค้ที่สอดคล้องกับกรใช้ชีวิตวิถีใหม่เข้ทำตลดมกมย ไม่ว่จะเป็นกรเปิดตัวฟิล์มกรองแสงดิจิทัลรุ่นใหม่ที่ช่วยลดกรสัมผัสกับผู้อื่นเมื่อขับรถ หรือรูปแบบกรให้บริกรที่หลกหลยเพื่อเพิ่มควมสะดวกสบยและควมปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ซึ่งทำให้เรรถตอบสนองควมต้องกรของลูกค้ และกลับมมียอดขยที่มีอัตรรเติบโตเหนือตลดฟิล์มกรองแสงโดยรวม”

มิน่มุ่งเน้นกรพัฒนาสินค้และกรให้บริกรอย่งต่อเนื่อง สร้งควมเติบโตและควมสำเร็จที่มั่นคง รวมถึงกรแต่งตั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่ยอย่งเป็นทงกรที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่ 700 แห่งของลมิน่ ถือเป็นส่วนหนึ่งในกรผลักดันให้ลมิน่ก้วขี้นเป็นผู้นำในตลดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ในประเทศไทยตลอดระยะเวลกว่ 25 ปีที่ผ่นม

สำหรับในงนมหกรรมยนยนต์ หรือ Thailand International Motor Expo ครั้งที่ 37 ลมิน่ได้ต่อยอดควมสำเร็จด้วยนวัตกรรมแนวคิด LAMINA DIGITAL EVOLUTION : วิวัฒนารใหม่ฟิล์มดิจิทัล 5เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งสร้งสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภพสูง ทนทน สะดวกในกรใช้งน ในรที่คุ้มค่

สมกับได้รับกรเชื่อมั่นจกผู้บริโภคทั่วเมืองไทยให้เป็นผู้นำฟิล์มกรองแสงคุณภพสูงมอย่งยนาน ด้วยมตรฐนฟิล์มกรองแสงดิจิทัลยุค 5ยใต้ 4 มตรฐนใหม่ ประกอบไปด้วย 1. Digital Passed รองรับทุกสัญญณดิจิทัลในทุกควมเร็วรถ 2. Digital Clear ฟิล์มเข้มนอกเคลียร์ใน ไม่เบลอ 3. Digital Tough ฟิล์มทนทนยนานกว่ 7 ปี และ 4. Digital Save ฟิล์มประหยัดคุ้มค่ระยะยว เพื่อตอบสนองควมต้องกรของผู้บริโภคในยุคใหม่

“ภยในงนมหกรรมยนยนต์ ลูกค้จะได้พบกับ LAMINA DIGITAL CERAMATRIX ฟิล์มเซรมิคแท้ตัวจริง คุณภพอันดับ 1 ที่ขยดีที่สุด มพร้อมฟิล์มดิจิทัลน้องใหม่มแรง LAMINA DIGITAL CM SERIES และฟิล์มลมิน่อีกกว่ 50 รุ่น ที่ยกทัพมพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้บริโภคส่งท้ยปีนี้”

นอกจกนี้ เมื่อจองหรือซื้อสินค้ของลมิน่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภยในงนมหกรรมยนยนต์ รับทันที TRIPLE BONUS 3 ต่อ ประกอบไปด้วย ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ผ่อน 0% เฉพะฟิล์มรุ่นที่ร่วมรยกร และต่อที่ 3 รับสิทธิ์ร่วมโครงกร ช็อปดีมีคืน‘ ลดหย่อนภษีสูงสุด 30,000 บท ตมมตรกรของรัฐบ

ประธนเจ้หน้ที่บริหรกล่วสรุปว่ จกกรขยยตัวของตลดที่ฟื้นตัวอย่งรวดเร็ว ลมิน่ดว่จะสรถรักษส่วนแบ่งตลดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมเอไว้ที่ได้ไม่น้อยกว่ 33% อย่งแน่นอนในปีนี้ โดยลูกค้รถเข้ร่วมชมสินค้และโปรโมชั่นสุดเร้ใจได้ที่บู๊ธ H08 ในงนมหกรรมยนยนต์ ครั้งที่ 37 ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวคม 2563 นี้

กลับหน้าหลัก Autostation.com

แท็กยอดนิยม

Cokey
Cokeyhttp://www.autostation.com
โอตะผู้ทำงานหาเงินมาเปย์ไอดอลโดยเฉพาะ ผ่านประสบการณ์ด้านวงการรถยนต์มาอย่างโชกโชน อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถ ถามได้! ตอบได้! เอ้ยยยย

วีดิโอ