“บริดจสโตน” ชูเยาวชนไทยร่วมขับเคลื่อน “สังคมไทยไร้อุบัติเหตุ” พร้อมประกาศผลรางวัล “Bridge 2 Inventor 2019 : B2i”

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดชูผลงานนวัตกรรมของเยาวชนไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ หลังไทยติดอันดับ1ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากท้องถนนมากสุดในเอเชีย และอาเซียน พร้อมมอบรางวัลผลการประกวดโครงการ B2i (Bridge 2 Inventor 2019) “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง :Innovation for Smart Mobility”และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า600,000บาท

มร. ฮิโรยูกิ ไซโตะ

มร. ฮิโรยูกิ ไซโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่าบริดจสโตนในฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย โดยได้เริ่มก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน ในปี2003และเริ่มจัดการประกวดนวัตกรรมBridge 2 Inventorมาตั้งแต่ปี2008ต่อเนื่องมาจนถึงปี2019ซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีที่จัดการประกวด ทำให้เห็นพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกๆ ปี และสะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนไทยคือกำลังสำคัญของประเทศ บริดจสโตนจึงได้มุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของการสร้างเมืองนวัตกรรมSmart Cityและประเทศไทย4.0ในอนาคต

บริดจสโตน

“การที่ประเทศจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นส่วนสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในประเทศ ให้สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ในทุกมิติบริดจสโตน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสานต่อโครงการBridge2Inventor2019 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานความรู้ และส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักของประเทศที่จะพัฒนาเมืองสู่เมืองนวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาประเทศสู่Thailand 4.0ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรือง และเสริมสร้างความเท่าเทียมของคนไทยทุกคน”มร. ฮิโรยูกิ กล่าว

การจัดBridge 2 Inventor 2019หรือB2iในปีนี้ เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์สมองกลในหัวข้อ“นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง :Innovation for Smart Mobility”เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ โดยมีแนวคิดมาจากการที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า อัตราการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทยในปี2558ถูกจัดอยู่ในอันดับที่2ของโลก และลดลงมาอยู่อันดับที่ 9 ในปี2561แต่ยังคงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และอาเซียน สะท้อนว่า สถานการณ์บนท้องถนนของไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤต และในปีที่ผ่านมาไทยมีสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนอยู่ที่ 22,491 รายต่อปี หรือเฉลี่ยเสียชีวิต 60 รายต่อวัน ซึ่งการที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนั้นนอกจากวินัยจราจร การขับขี่ ความประมาทส่วนบุคคล ฯลฯ แล้ว หากมีนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุได้ ก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุของไทยลดลงได้อีกทาง

สำหรับการจัดโครงการBridge 2 Inventor 2019ในครั้งนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยได้ปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกลางปี2019หลังจากนั้นมีการจัดBridge 2 Inventor Campแก่ทีมผู้เข้าประกวด ณบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร จังหวัดปทุมธานี และที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และได้จัดBridge 2 Inventor Challengeรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่13 – 15พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมีทีมผ่านเข้ารอบมาจำนวนทั้งสิ้น40ทีมจากทั่วประเทศ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย จากผลงาน ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะ รับเงินรางวัลมูลค่า40,000บาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จากผลงานSSS Helmet(หมวกกันน็อคอัจฉริยะ) รับเงินรางวัล มูลค่า30,000บาท

โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากผลงานAlarmulanceรับเงินรางวัล มูลค่า20,000บาท

โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมได้แก่ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากผลงานSmart U-turnรับเงินรางวัล มูลค่า10,000บาท

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมได้แก่ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จากผลงาน กล่องตุ๊กตานำทาง รับเงินรางวัล มูลค่า10,000บาท

โรงเรียนเจากเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมได้แก่ โรงเรียนเจากเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา จังหวัด ผลงาน ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่รถยนต์Assistant Driver Systemรับเงินรางวัล มูลค่า10,000บาท

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา

ด้านนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคตนั้น มีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งโครงการBridge2Inventorนั้นถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นบุคคลผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และตอบโจทย์ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง

ซึ่งต้องขอบคุณคณะผู้จัดงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ภาพบรรยากาศบนเวทีและภายในงาน

ติดตามข่าวสารยานยนต์ได้ที่ Autostation.com

แท็กยอดนิยม

OakkyBear
OakkyBear
หมีหัวฟู ชอบถ่ายพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ มี Nissan Sunny NEO และ Honda CBR รุ่นเก็บหนี้ ไว้ข้างกาย ยามว่างนั่งเล่นเกมและดูรถแต่ง หลงไหลยุค 90

วีดิโอ