Volkswagen นำเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อนมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในตัวรถ

เรื่องที่น่าสนใจ