MINI Countryman Panamericana มินิเครื่องยนต์ไฮบริดตัวพิเศษสำหรับการท้าทายกว่า2.5หมื่นกิโลเมตร

เรื่องที่น่าสนใจ