โม้หรือเปล่า!!! Mercedes-AMG Project One บอกเร็วที่สุดแน่ในเนอร์แบร์กริง

เรื่องที่น่าสนใจ