Ford ชี้แจงกรณีคำสั่งศาลชดใช้ลูกค้า ยันเกียร์ PowerShift ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย

หลังศาลมีคำสั่งให้ Ford ชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกค้าที่ใช้รถยนต์ที่มีปัญหาเป็นวงเงินเกือบ 25 ล้านบาท ล่าสุดทางบริษัทได้มีคำชี้แจ้งต่อสื่อมวลชนออกมาโดยยืนยันว่าเกียร์ PowerShift ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาสั่งให้ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ อินด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ต้องชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษและจิตใจจำนวน 24,751,420.95 บาท

ford fiesta

ด้านคำชี้แจงจากฟอร์ดที่มีต่อสื่อมวลชนได้ย้ำว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและแก้ไขปัยหาที่เกิดขึ้น และยืนยันตามคำวินิฉัยของศาลว่าระบบเกียร์ PowerShift ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย

“ฟอร์ดเคารพต่อคําพิพากษาของศาล ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความ ปลอดภัยแต่อย่างใด และคดีนีศาลได้พิพากษาโดยพิจารณาปัญหาของลกูค้าแต่ละรายที่มีต่อเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ จากประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยคําพิพากษาได้กําหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทของ ลูกค้าซึงพิจารณาจากปัญหาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งสอดคล้องกับคําชี้แจงฟอร์ดที่ผ่านมา ฟอร์ดต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึนจากปัญหาเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ และขอย้ำว่าเรามีความมุ่งมั่นทีจะรับผิดชอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการการดูแลลกูค้าของฟอร์ดต่อไป “

ติดตามข่าวแวดวงยานยนต์ก่อนใครที่ Autostation.com

แท็กยอดนิยม

Ken
Ken
ชอบเดินทางไกล ไม่ชอบผู้คนพลุกพล่าน มาทำงานด้วยรถไฟ ฉึกกะฉึกกะฉึก ปู๊ป ปู๊ปปป ป!!

วีดิโอ