โม้หรือไม่??? Elon Musk ประกาศใช้เทคโนโลยีอวกาศใน Tesla Roadster

เรื่องที่น่าสนใจ