รับต้องผลิต Porsche 911 ปลั๊กอินไฮบริดสำหรับรุ่นใหม่ในอนาคต

เรื่องที่น่าสนใจ