ฝรั่งเศสประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือบนถนน 100%

เรื่องที่น่าสนใจ