ผู้บริหาร Volkswagen ถูกตัดสินจำคุกและปรับจากคดีโกงมลพิษ

เรื่องที่น่าสนใจ