สงกรานต์ 2562 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ยอดเสียชีวิตรวม 297 ราย

สงกรานต์ 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตรวม 297 คน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2562 จังหวัดอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุด จำนวน 14 ราย

สงกรานต์

กรมป้องกัน และบรรเทาสาธรรณภัย นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยระบุว่า สงกรานต์ 2562 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 2,702 ครั้ง เสียชีวิต 297 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน (ตั้งแต่ 11-15 เมษายน 2562)

สงกรานต์

สงกรานต์

ทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจาก เมาแล้วขับ ร้อยละ 40.68ตามมาด้วย ขับรถเร็วร้อยละ 27.54 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85

สงกรานต์

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มีทั้งหมด 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 14 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 104 คน

แท็กยอดนิยม

วีดิโอ