บริษัท กลางฯ ชี้ใช้รถไม่มีประกัน พ.ร.บ.มีโทษปรับ 2 กระทง รณรงค์ทำประกันตามกฎหมาย

บริษัท กลางฯ ชี้ใช้รถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.มีโทษปรับ 2 กระทง รณรงค์เจ้าของรถทุกคันทำประกัน ตามกฎหมาย เพื่อช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครอง

บริษัท กลางฯ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เผยถึงการรณรงค์ตอกย้ำให้ผู้เป็นของรถทุกคัน หันมาให้ความใส่ใจในการทำ ประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัยพ... ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยจากรถนั้นจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก

โดยผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือ เจ้าของรถทุกคนหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน)

บริษัท กลางฯ

ขณะเดียวกันโทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมายเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ หากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ ก็จะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำประกันภัยและยังนำรถที่ไม่มีประกันภัยนี้ไปใช้จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด

โดยตั้งแต่เมื่อ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ความคุ้มครองประกันภัย พ... อุบัติเหตุจากรถผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคน สำหรับความเสียหายต่อชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธินั้น ผู้ประสบภัยหรือทายาท ผู้ใดยื่นคำขอรับค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อขอรับค่าเสียหายตาม พ...นี้ มีความผิดมีโทษทางอาญาคือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บริษัท กลางฯ

ดังนั้นเจ้าของรถทุกคนจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยพ... ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือบังคับให้ทำเท่านั้น แต่การทำประกันภัย พ...นั้น เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของบุคคลอื่นหรือรถคันอื่นที่อยู่บนท้องถนน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ผู้ประสบภัยเหล่านั้นควรได้รับการคุ้มครองจาก พ...อย่างเต็มที่ แม้ว่าอุบัติเหตุไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผู้ประสบภัยจากรถก็สามารถที่จะได้รับการเยียวยาได้หากรถทุกคันมีประกันภัย พ...”

สำหรับขั้นตอนการรับสิทธินั้นผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือ        สอบถามการทำประกันภัย พ...และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ...ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับหน้าหลัก Autostation.com

แท็กยอดนิยม

Avatar
KRINJUN
แรงบันดาลใจในชีวิต คือ กินอิ่ม นอนหลับ โทรศัพท์ โอนเงินได้

วีดิโอ