วิธีรับเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับอาชีพอิสระ และลูกจ้าง

ผลกระทบจากไวรัส Covid-19 นั้นเริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชิ้อสูงขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง และอยู่ในระบบประกันสังคมนั้น ทางประกันสังคมก็มีมาตรการเยียวยาตามนี้ วิธีลงทะเบียนสำหรับประกันสังคม ส่วนแรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่โดนผลกระทบจากไวรัส Covid-19 ทางรัฐบาลก็มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเช่นกัน ดังนี้

Covid-19

1.การสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติ และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบำนาญ และไม่รวมเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว)

2.โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

3.โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

4.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับโรงรับจำนำ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ โรงรับจำนำคิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

5.มาตรการเสริมความรู้ พิจารณาดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เสริมอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ พร้อมทั้งจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

6.มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

7.มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท

8.มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไวรัส Covid-19

Covid-19

วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากผลกระทบ Covid-19

โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้าง ที่ได้ผลกระทบจาก Covid-19 และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา

  • บัตรประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยคาดว่าเว็บไซต์จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 หรือ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.อ.ส. และธนาคารออมสิน โดยมีระยะดำเนินการโอนเงินประมาณ 5 วัน

อ่านข่าวสารยานยนต์ได้ที่ Autostation.com FB : Autostation

แท็กยอดนิยม

OakkyBear
OakkyBear
หมีหัวฟู ชอบถ่ายพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ มี Nissan Sunny NEO และ Honda CBR รุ่นเก็บหนี้ ไว้ข้างกาย ยามว่างนั่งเล่นเกมและดูรถแต่ง หลงไหลยุค 90

วีดิโอ