ปิดถนน 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. 19 เม.ย. 62

ประกาศปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

ปิดถนน

16 เส้นทางปิดการจราจรมีดังนี้
1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)
8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย
9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)
13) ถนนหับเผย
14) ถนนหลักเมือง
15) ถนนกัลยาณไมตรี
16) ซอยสราญรมย์

ทั้งนี้แนวทางการปิดจราจร จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใดที่ขบวนผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวนเจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็ว

แท็กยอดนิยม

วีดิโอ