ตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วยตัวเองฟรี ผ่านแอพพลิเคชั่น “Clicknic” ตั้งแต่ 8 เมษายน เป็นต้นไป

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ชวนประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรวจคัดกรองโรค โควิด-19 ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางแอพพลิเคชั่นคลิกนิก (clicknic)ฟรี สะดวก ลดเสี่ยง ไม่ต้องเดินทาง ครบขั้นตอนตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น ผ่านทาง วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หากพบความเสี่ยงสามารถประสานเพื่อแนะนำการเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดให้บริการ 8 เมษายน นี้ เฟสแรกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่แต่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจโควิด-19 ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ สปคม. นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน

clicknic

ทั้งนี้ สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำเทเลเมดิซีน (Telemedicine) มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ผ่าน คลิกนิก แอปพลิเคชัน” (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเอง

โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนคนเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทน โดยประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันคลิกนิกได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 . วันจันทร์ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้

โควิด-19

นายนีล นิลวิเชียร ประธากรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน (clicknic Telemedicine) กล่าวว่าคลิกนิก เทเลเมดิซีนเป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลิกนิก เทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับคัดกรองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันคลิกนิกซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาในรูปแบบ วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้

โดยบริการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มทดลองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยจากการสำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทปราการพบว่าสามารถลดจำนวนผู้มาใช้บริการคัดกรองไวรัสโควิด-19 และลดความแออัดของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก จากความสำเร็จดังกล่าว คลิกนิก จึงได้ร่วมมือกับ สปคม.ในการพัฒนาแอปพลิเคชันคลิกนิก ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการคัดกรองที่แม่นยำทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

ซึ่งกระบวนการคัดกรองผ่านแอพพลิเคชั่นคลิกนิก ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)

2. VDO Call กับเจ้าหน้าที่

3 .แยกความเสี่ยง ออกเป็น 3 ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ

3.1 ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ แนะนำการปฏิบัติตัว

3.2 ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

4. หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที

5. การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้านได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน

อย่างไรก็ตามคลิกนิกแอปพลิเคชัน เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้สนใจใช้บริการ สามารถ Download Application ได้ที่

ระบบปฎิบัติการ ios

ระบบปฎิบัติการ android

กลับหน้าหลัก Autostation.com

แท็กยอดนิยม

Man
Man
นักเขียนหุ่นหมี ทาสแมว ผู้ชอบกินปลาและนอนกลางวัน หลงใหลในเครื่องยนต์และการเดินทางท่องเที่ยวด้วยล้อกลมๆ ที่พร้อมจะสรรหาเรื่องราวเจ๋งๆ มาให้รับชมกัน

วีดิโอ