6 ขั้นตอนในการทำใบขับขี่สาธารณะ ไม่ยากอย่างที่คิด

ใบขับขี่สาธารณะ นับเป็นเอกสารจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นทำอาชีพขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ รถแท็กซี่ จำเป็นจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทั้งสิ้น วันนี้ทีมงาน Autostation ได้รวบรวมคุณสมบัติและขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะของทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์มาให้ดังนี้

ใบขับขี่สาธารณะ

คุณสมบัติของผู้ที่ทำใบขับขี่สาธารณะ

1 . ต้องได้รับใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว

2 . อายุไม่ต่ำ 22 ปีสำหรับรถยนต์ และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีสำหรับรถจักรยานยนต์

3 . สัญชาติไทย

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะ

1 . ขอใบรับรองแพทย์ เพื่อแสดงว่าผู้ขอไม่เป็นโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน อายุใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นเอกสาร (ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 50-150 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

ใบขับขี่สาธารณะ

2 . เข้ารับทดสอบสมรรถนะทางร่างกายกับทางกรมขนส่ง (ทดสอบการมองเห็นสี , ทดสอบการมองเห็นทางกว้าง/ลึก , ทดสอบระยะสายตา , ทดสอบปฎิกิริยาเท้า ) เมื่อทดสอบผ่านหมดแล้วจะได้รับจดหมายขอตรวจประวัติอาชญากรรม และใบนัดหมายเพื่ออบรม และสอบทฤษฎี

ใบขับขี่สาธารณะ

3 . ตรวจประวัติอาชญากรรม หลังจากได้จดหมายขอตรวจประวัติอาชญากรรมจากขนส่งแล้ว ให้นำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตรวจประวัติ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 15-45 วัน หลังจากนั้นจะได้รับผลตรวจทาง SMS และผลตรวจถูกส่งไปที่กรมการขนส่งโดยอัตโนมัติ (ค่าใช้จ่าย 100 บาท)

ใบขับขี่สาธารณะ

4 . เดินทางเข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ ในใบนัดหมาย อบรม 5 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ และอบรม 3 ชั่วโมงสำหรับรถจักรยานยนต์ จากนั้นเตรียมสอบภาคทฤษฎี โดยจะต้องสอบให้ได้ 28 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมและผลการสอบภาคทฤษฎี

5 . รอผลการตรวจอาชญากรรมทาง SMS

6 . รวบรวมและนำยื่นเอกสาร ดั้งนี้

  • ใบขับขี่ส่วนบุคคล
  • บัตรประชนตัวจริงและสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • ใบผ่านการอบรมและผลคะแนนการสอบทฤษฎี
ใบขับขี่สาธารณะ
ใบขับขี่สาธารณะ

นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นเพื่อขอรับใบขับขี่สาธารณะได้ที่ กรมขนส่งทางบก และรอถ่ายรูป พิมพ์ใบอนุญาติขับขี่ ชำระค่าธรรมเนียม (ค่าใช้จ่าย 225 บาท สำหรับจักรยานยนต์ 425 บาทสำหรับรถยนต์)

ทั้งหมดนี้คือวิธีการทำใบขับขี่สาธารณะ ซึ่งถ้ารู้ขั้นตอนการทำอย่างละเอียดจะใช้เวลาไม่นานและไม่ยากอย่างที่คิด ครั้งหน้าทีมงาน Autostation จะนำบทความดีๆ เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาฝากบ้่าง กดติดตามไว้ได้เลยครับ

แท็กยอดนิยม

OakkyBear
OakkyBear
หมีหัวฟู ชอบถ่ายพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ มี Nissan Sunny NEO และ Honda CBR รุ่นเก็บหนี้ ไว้ข้างกาย ยามว่างนั่งเล่นเกมและดูรถแต่ง หลงไหลยุค 90

วีดิโอ