Gadget

RISC นำร่องอสังหาฯ ไทยสู้พิษฝุ่น เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง“ฟ้าใส”

RISC ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ชื่อ “ฟ้าใส” นำร่องภาคอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทย นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า MQDC ได้ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC...

วีดิโอ