Hyundai Motor สร้างศูนย์นวัตกรรมคมนาคมระดับโลกที่สิงคโปร์

Hyundai Motor ประกาศแผนสร้างศูนย์นวัตกรรมการคมนาคมระดับโลกที่ประเทศสิงคโปร์ เร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์

ศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่จะตั้งอยู่ในเขตนวัตกรรมจูร่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นนำแบบครบวงจรที่พัฒนาโดยบริษัท JTC Corporation ซึ่งเป็นแหล่งนิเวศน์ทางธุรกิจของ นักวิจัย ผู้ให้บริการฝึกอบรมและเทคโนโลยี และโรงงานในอนาคต ศูนย์นวัตกรรม (HMGICs) แห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 44,000 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่อาคาร 28,000 ตารางเมตร และจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2565

การก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมของ Hyundai จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิรูปบริษัทให้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านคมนาคมอัจฉริยะ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ศูนย์ ฯ จะสำรวจความคิดด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อปฏิวัติห่วงโซ่คุณค่าที่ผสานด้านการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจและการผลิตเพื่อการคมนาคมอัจฉริยะในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทอีกด้วย

ศูนย์นวัตกรรมของค่ายรถแดนโสมขาวจะกลายเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมแบบเปิดระดับโลก ห้องปฏิบัติการจะสำรวจและพิสูจน์แนวคิดด้านธุรกิจยานยนต์ในอนาคตผ่านนวัตกรรมแบบเปิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อออกมาใช้ในตลาดโลก โดยเมื่อนำเอานวัตกรรมแบบเปิดของ Hyundai มาผสานกับความพร้อมของประเทศสิงค์โปร์ ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้จะตรวจสอบแนวคิดรวมถึงการให้บริการยานยนต์ในหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ศูนย์แห่งนี้จะใช้ความพยายามในการเข้าถึงตลาดและลูกค้าใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วยการปฏิรูปงานวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ การผลิต และการขายการรวมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต (IoT) และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆศูนย์ ฯ จะสร้างแพลทฟอร์มในการผลิตอัจฉริยะที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการตรวจสอบผ่านโรงงานนำร่องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และพร้อมๆ ไปกับแพลทฟอร์ม ขบวนการพัฒนานวัตรรมผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตตามความต้องการจะได้รับการทดสอบและพิสูจน์

ศูนย์กลางนวัตกรรม (HMGICs) จะเป็นฐานทดสอบเพื่อการสำรวจและตรวจสอบสิ่งที่ Hyundai ได้วางแผนไว้ในอนาคต การนำความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมของ Hyundai ผนวกกับความพร้อมของสิงค์โปร์ เราจะสามารถพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในอนาคตมร. โบ ชิน โซ ประธานบริษัท Hyundai Motor กล่าว

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Hyundai Motor ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร ภายใต้ชื่อ “กลยุทธ์ 2025” มุ่งมั่นในการเปลี่ยนองค์กรเป็นผู้ให้บริการคมนาคมอัจฉริยะ ด้วย 2 เสาหลักธุรกิจ ซึ่งก็คือ เครื่องมือคมนาคมอัจฉริยะและการให้บริการคมนาคมอัจฉริยะ

ภายใต้เสาหลักดังกล่าว การให้บริการคมนาคมอัจฉริยะจะเป็นหลักขับเคลื่อนที่สำคัญของ Hyundai ด้วยการนำเครื่องมือและการให้บริการมาให้บริการเฉพาะแบบที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

บริษัทวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการรถยนต์ อาทิ การดูแลรักษา การซ่อม การเงิน การประกันและการชาร์จ โดยบริษัทจะสร้างแพลทฟอร์มอัจฉริยะที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งาน และการเชื่อมต่อ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัท สามารถออกแบบและมอบบริการที่เฉพาะและเหมาะกับไลฟสไตล์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ 2025 ยังได้ลงรายละเอียดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการคมนาคมอัจริยะในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย อาทิ ในประเทศเกาหลี ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย Hyundai วางแผนที่จะร่วมมือในการพัฒนาคมนาคมอัจริยะกับพันธมิตรในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

กลับหน้าหลักAutostation.com

แท็กยอดนิยม

SK
SK
ทำงานตามคำแนะนำ "Write the truest sentence that you know." ของ 'ปาป้า เฮมิงเวย์'

วีดิโอ