สอท. เปิดโครงการเช็คสภาพรถ ลดฝุ่น PM 2.5 เริ่ม 10 – 29 ก.พ. นี้

สอท. จับมือพันธมิตรกับเอกชนร่วมเปิดโครงการ “ศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5” โดยได้รับความร่วมมือจากค่ายรถยนต์ ศูนย์บริการ และผู้ค้าน้ำมันเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 แห่ง รองรับผู้มาใช้บริการมากกว่า 150,000 คัน ในระหว่างวันที่ 10 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยกว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผู้ค้าน้ำมัน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และศูนย์บริการเอกชน ร่วมกันดำเนิน “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5”

โดยสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่หมดอายุการรับประกันในพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการทั้งจากค่ายรถยนต์ ผู้ค้าน้ำมัน และศูนย์บริการเอกชน เข้าร่วมกว่า 400 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลได้มากกว่า 150,000 คัน โดย ส.อ.ท. ได้ประสานขอการสนับสนุนสูงสุด อาทิเช่น ส่วนลดน้ำมันเครื่องกว่า 50% ฟรีการตรวจสอบสภาพ ฟรีค่าแรง และส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20% ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีรายละเอียดสนับสนุนโครงการ ดังนี้

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และผู้ค้าน้ำมัน

1.1 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50% (เฉพาะ10 รายการ โดยสามารถซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ศูนย์บริการอื่นได้), ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 20% อาทิ กรองอากาศยี่ห้อ SAKURA และกรองแอร์ยี่ห้อ FIT Auto, SAKURA พร้อมส่วนลด 200 บาท/คัน สำหรับการล้างแอร์ด้วยกล้อง Microcam และฟรีการอบโอโซน โดยมีศูนย์บริการรองรับ 50 แห่งทั่วประเทศ

1.2 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50% น้ำมันกลุ่มสังเคราะห์แท้ (F1) ทั้งเบนซินและดีเซล (โดยสามารถซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ที่ศูนย์บริการอื่นได้), ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 8% อาทิ ไส้กรองน้ำมันเครื่องภายใต้ แบรนด์ FURiO Care/ Green Serve/Power S โดยมีศูนย์บริการรองรับ 33 แห่งทั่วประเทศ

1.3 บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20-30%, ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, โดยส่งเสริมการขายผ่านเฉพาะศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Mobil 1 Center และ Mobil Express ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1.4 บริษัท เชฟรอน (ไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 25% ทั้งเบนซินและดีเซล, ฟรีตรวจสอบ สภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 20 แห่ง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

1.5 บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 2,990 บาท สนับสนุนฟรีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์, ส่วนลดอะไหล่ 15%, ส่วนลดน้ำมันเชลล์ 350 บาทและเชลล์ ฟลัชชิ่ง ออยล์ 440 บาท รวมส่วนลด ทั้งสิ้น 790 บาท

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

-บริษัทที่ใช้น้ำมันเครื่องจากบริษัทภายนอกได้

2.1 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (เฉพาะ 4 สาขา อาทิ จตุจักร พุทธมณฑล บางนา บางปะกง) และส่วนลดอะไหล่ 15% สำหรับไส้กรองอากาศ และไส้กรองแอร์ สำหรับศูนย์บริการทั่วประเทศ

2.2 บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20%, ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรง และส่วนลดอะไหล่ 20% สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 152 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ศูนย์บริการ/วัน

2.3บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรง และส่วนลดอะไหล่ 20% สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ศูนย์บริการ/วัน

-บริษัทที่ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้น้ำมันเครื่องเฉพาะยี่ห้อบริษัท

2.4 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20%, ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ส่วนลดค่าแรง 20% และส่วนลดอะไหล่ 20% สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 49 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ศูนย์บริการ/วัน

2.5 บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% /ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ส่วนลดค่าแรง 15% และส่วนลดอะไหล่ 20% สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาทิ แหวนรอง, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองระบบปรับอากาศ ตามคู่มือรถยนต์ โดยมีศูนย์บริการรองรับ 18 แห่ง สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นรถยนต์ดีเซลมากกว่า 5 ปี

2.6 บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% (ฟรีน้ำมันเครื่อง 10 ลิตร มูลค่า 1,200 บาท) และฟรีตรวจสอบสภาพฯ โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะรถบรรทุก 10 ล้อ เท่านั้น โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่ง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ ศูนย์บริการ/ วัน

2.7 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 20% , ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ 21 รายการและเช็กเครื่องยนต์ด้วยระบบ MUT-III ส่วนลดอะไหล่ 20% เฉพาะไส้กรองน้ำมันเครื่อง โดยมีจำนวนศูนย์บริการ 51 แห่ง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 20 คัน/ศูนย์บริการ/เดือน

  1. ศูนย์บริการเอกชน

3.1 ศูนย์บริการ AUTO BAC มีราคา Package น้ำมันเครื่อง, ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ฟรีค่าแรง

3.2 ศูนย์บริการ B-QUIK ราคาน้ำมันเครื่องเริ่มต้นชุดละ 990 บาท, ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ฟรีค่าแรง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 25% เฉพาะ Diesel Purge

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแต่ละศูนย์บริการได้โดยตรง

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนหนึ่งเกิดจากภาคการขนส่งทางถนน โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลที่มีอายุการใช้งาน และขาดการบำรุงรักษา ดังนั้น โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่นละออง PM 2.5

โดยการให้สิทธิประโยชน์ ทั้งการสนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ การสนับสนุนค่าแรง และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และลดผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด โดยกรมฯ ยินดีในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและสามารถเข้าร่วมโครงการฯ

นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า บทบาทสำคัญของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ การส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สมอ. จึงมีแนวทางในการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และยกระดับมาตรฐานการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5

โดยนอกจากการประกาศใช้มาตรฐานหน้ากากสําหรับใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ และมีแผนที่จะกําหนดมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศให้ครอบคลุมประสิทธิภาพในการใช้งาน นั้น สมอ. ยังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานค่ามลพิษจากเครื่องยนต์ในประเภทรถยนต์ต่างๆ เช่น Euro5 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และผลประโยชน์ต่อประเทศ

ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องยนต์ในปัจจุบันควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการที่เน้นการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์เก่า ถือเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 จากภาคขนส่งในภาพรวม

ติดตามข่าวสารยานยนต์ได้ที่ Autostation.com FB : AutostationTH

แท็กยอดนิยม

OakkyBear
OakkyBear
หมีหัวฟู ชอบถ่ายพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ มี Nissan Sunny NEO และ Honda CBR รุ่นเก็บหนี้ ไว้ข้างกาย ยามว่างนั่งเล่นเกมและดูรถแต่ง หลงไหลยุค 90

วีดิโอ