สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือ อินฟอร์มา จัดงาน Electric Vehicle Asia and iEVTech 2020 และงาน ASE 2020 พร้อมเปิดให้ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า

“สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผนึกกำลัง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน Electric Vehicle Asia (EV) และ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2020) ครั้งที่ 5 ขึ้นภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) งานนิทรรศการ การแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) เปิดเผยว่า อุปสงค์การเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์รายใหม่ อีกทั้งโครงสร้างราคาของรถพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มถูกลง ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และการออกนโยบายสนับสนุนของภาครัฐทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของรถไฟฟ้า ทั้งนี้ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งยังได้กำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริด และใช้แบตเตอรี่ รวม 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579

iEVTech 2020

จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตระหนักถึงปัญหามลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ จากการวิจัยพบว่า 50% มาจากการปล่อยควันพิษจากการจราจรติดขัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสมาคมฯ ที่จะช่วยผลักดันและกระตุ้นผู้ใช้รถให้คำนึงถึงปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

iEVTech 2020

การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสภาพเศรษฐกิจและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คาดว่าภายใน 5 ปีจากนี้ไป ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกหลายประเภท และจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้ามาทำตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างราคาที่เป็นมิตร เป็นปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

และยังกล่าวถึงปัญหาไวรัส Covid-19 ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการจัดงาน เพราะทางผู้เข้าร่วมที่ยืนยันแล้ว ยังไม่มีการยกเลิกแม้แต่รายเดียว

ด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่หลายฝ่ายกังวลว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะนี้มีภาคเอกชนหลายแห่ง ได้เตรียมลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความเข้าใจแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตอันใกล้ ขณะที่ภาครัฐได้เตรียมออกนโยบายให้มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าในทุกๆ 50-100 กม. ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการสำรวจประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก พบว่าส่วนใหญ่จะชาร์จไฟฟ้าที่บ้านในสัดส่วนร้อยละ 80% ส่วนอีก 20% เป็นการชาร์จที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ

การจัดงาน EV Asia และ iEVTech 2020 ในปีนี้สมาคมมีความพร้อมที่จะนำเสนอความก้าวหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดมาจัดแสดงภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) งานนิทรรศการการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนที่น่าสนใจดังนี้

1.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition [iEVTech2020] ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ Scaling-up Electric Mobility & Beyond , CEO eMobility Forum โดยมีตัวแทนภาครัฐ และ ผู้บริหารระดับสูงจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ และ ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ อากิระ โยชิโนะ นักเคมีชาวญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 2562 ผู้คิดค้นแบตเตอรีลิเทียมทีปลอดภัยและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้คนแรกของโลกมาร่วมงานสัมมนา

2.เปิดสนามทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบมัลติแบรนด์ไม่แบ่งแยกค่าย โดยกิจกรรมนี้เป็นที่เดียวที่รวบรวมรถยนต์ไฟฟ้าที่มากที่สุดในประเทศไทยมาให้ทดสอบกัน อาทิ บีเอ็มดับเบิลยู รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยังมีรถบัสไฟฟ้าเข้าร่วมงานด้วย

3.นิทรรศการของสมาคมยายนต์ไฟฟ้าจัดแสดง การจัดจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่ม อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย ทั้งในและต่างประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสความก้าวหน้าที่ครบองค์ความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบมิติที่สุด ดร.ยศพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

อินฟอร์มา
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดงาน ASE 2020 -ASEAN Sustainable Energy Week 2020 งานนิทรรศการการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่รวบรวม 4 งานนิทรรศการเฉพาะทางที่เกี่ยวกับพลังงานไว้ด้วยกัน คืองาน RENEWABLE ENERGY ASIA งาน ENERGY EFFICIENCY EXPO งาน ENTECH POLLUTEC และ งาน ELECTRIC VEHICLE ASIA โดยงานนี้จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานชั้นนำของโลก กว่า 500 บริษัท จาก 37 ประเทศ พร้อมพาวิลเลียนนานาชาติ จากจีน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และ ไต้หวัน ซึ่งในปีนี้ ยังมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยในงานยังมีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมจัดงานบนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ตอบรับกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมและการดูแลปัญหาเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้น

พร้อมกันนี้ ภายในงานปีนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญอีก เช่น ENERGY TECH 4.0 และ SMART LIVING SHOWCASE ที่จะเป็นเวทีนำเสนอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ จาก กลุ่มนักศึกษา นักวิจัย จากสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมาย ซึ่งผุ้ประกอบการชั้นนำจะสามารถนำไป ต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบได้อีกมากมาย

ภายในงานยังมีการจัดงานประชุมนานานาชาติด้านพลังงานที่สำคัญ โดยมีไฮไลท์สัมมนาสำคัญ คือ REA International Conference 2020 ในธีม “Sustainable Energy Solution for Smart City” ซึ่งเป็นการสัมมนาที่จะเป็นให้ภาพรวมของเทรนด์พลังงานล่าสุด การเสวนาเรื่อง DATA CENTER ในหัวข้อ “5G and Edge ConneX Data Centers” และ สัมมนาร่วมจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อหลัก “อนาคตอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ BCG” รวมถึงสัมมนาอื่นๆและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอื่นๆอีกกว่า 100 หัวข้อ ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ และ บุคคลากรสำคัญที่เกี่ยวข้อง มาที่งานในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากมายที่จะเข้าร่วม

ซึ่งรวมถึงนักวิจัยชั้นนำ ผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ผู้ชำนาญการ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศไทย และอาเซียน งานนี้ ได้กลายเป็นจุดนัดพบทางธุรกิจระดับภูมิภาค สำหรับอดุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมด มอบโอกาสทางธุรกิจ การเชื่อมโยงทางธุรกิจและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า ผู้ซื้อ ผู้กำหนดนโยนาย ผู้ผลิต และผู้ประกอบการจากทั้งในประเทศไทย และจากอาเซียน งาน ASE2020 จึงเป็นงานที่ดีที่สุด ในการเชื่อมโยงอาเซียนสู่อนาคตที่สดใสของพลังงาน

ขอเชิญร่วมงาน Electric Vehicle Asia และ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2020) จัดขึ้นภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) งานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

แท็กยอดนิยม

OakkyBear
OakkyBear
หมีหัวฟู ชอบถ่ายพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ มี Nissan Sunny NEO และ Honda CBR รุ่นเก็บหนี้ ไว้ข้างกาย ยามว่างนั่งเล่นเกมและดูรถแต่ง หลงไหลยุค 90

วีดิโอ